Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dslbd

Department of Small and Local Business Development
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DSLBD services for Vietnamese speakers.

Phát triển doanh nghiệp của bạn

Bạn đang nghĩ đến mở doanh nghiệp?               

Có phải bạn đang cân nhắc mở doanh nghiệp? Xây dựng kế hoạch kinh doanh để hiện thực hóa ý tưởng của mình là một hướng đi đúng. Một kế hoạch kinh doanh được xây dựng tỷ mỉ sẽ là chỉ dẫn chi tiết cách thức điều hành doanh nghiệp của bạn và chứng minh cho các tổ chức tài chính hoặc đối tác tiềm năng rằng bạn có định hướng rõ ràng để đạt tới thành công trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

Trong khi bạn đang viết bản kế hoạch của mình, DSLBD sẵn lòng giúp đỡ bạn. Thông qua Trung tâm tài nguyên dành cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân có quyền tham gia các buổi hội thảo hướng dẫn và đào tạo của chúng tôi.

Vui lòng gọi tới 202-727-2900 để biết thêm thông tin.

 

Nguồn tài chính dành cho các doanh nghiệp nhỏ

Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp của bạn phát triển.

Doanh nghiệp đang phát triển rất cần vốn. Tại DSLBD, bạn sẽ nhận được hỗ trợ từ một mạng lưới nguồn lực rộng lớn cấp địa phương và khu vực, sẵn sàng hỗ trợ cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Chúng tôi cung cấp các buổi hội thảo tư vấn và giáo dục toàn diện cũng như kết nối bạn với các nhà cho vay tài chính. Từ những khoản vay nhỏ cho tới tài trợ công nghệ, DSLBD cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ khả năng tiếp cận vốn tài chính cần thiết để cạnh tranh.

Các khoản tài trợ và khoản vay từ DSLBD có thể giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp địa phương cải tạo cửa tiệm kinh doanh của mình, kéo dài thời gian mở cửa và nhiều hơn nữa. Hỗ trợ tài chính của chúng tôi hướng tới mục tiêu trợ giúp các khu vực cụ thể trong Quận hoặc trợ giúp các doanh nghiệp đang phải đối mặt với các vấn đề mục tiêu. Nếu bạn đang có một doanh nghiệp nằm trong Quận, bạn có thể có thể được hưởng lợi từ các chương trình của chúng tôi.

 • Tài tr cải thiện doanh nghiệp nhỏ Mục đích của chương trình Tài trợ cải thiện doanh nghiệp nhỏ (“Chương trình”) là: 1) hỗ trợ mở rộng các doanh nghiệp nhỏ hiện có, 2) tăng nguồn thu thuế cho Quận; 3) tạo việc làm mới cho công dân của Quận; 4) tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đã được chứng nhận là doanh nghiệp kinh doanh (CBE); và 5) khuyến khích doanh nghiệp đáp ứng các mục tiêu của Kế hoạch phát triển bền vững Quận Columbia.
 • CBE Microloans Nếu bạn đã được chứng nhận là doanh nghiệp kinh doanh (CBE), một khoản vay nhỏ lên tới 25.000$ có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình.
 • Bán lẻ thực phẩm sạch (Healthy Food Retail) Nếu bạn sở hữu một cửa hàng bán lẻ thực phẩm, DSLBD mong muốn trợ giúp bạn mua sản phẩm tươi sống.
 • Cải tạo cửa hàng Mặt tiền cửa hàng của bạn trông có cũ lắm không? Bạn đang nghĩ tới việc cải tạo hoặc bạn gần đây đã thực hiện nâng cấp mặt tiền cửa hàng của mình? Chúng tôi có các chương trình tại một số khu vực có lựa chọn của Quận có thể hỗ trợ bạn một phần chi phí.
 • Vay khắc phục ảnh hưởng do xây dựng đường phố Nếu dự án xây dựng của DDOT khiến doanh số của bạn giảm sút, thì gói khoản vay 1.000.000$ sẽ được trích lập để giúp bạn khôi phục doanh số bán hàng, chi trả tiền thuê cửa hàng và các khoản thuế quá hạn.  

Vui lòng gọi 202-727-3900 để biết thêm thông tin.

Xin chứng nhận          

Kết nối các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp địa phương với các cơ hội hợp đồng của chính quyền DC

Bằng cách được chứng nhận là Doanh nghiệp kinh doanh (CBE), bạn sẽ nhận được ưu tiên trong các cơ hội mua sắm của Quận Columbia. Chương trình CBE giúp vị thế doanh nghiệp của bạn cạnh tranh tốt hơn trong các cơ hội hợp đồng với chính quyền DC.

Tiêu chí chứng nhận CBE.

Để hội đủ điều kiện chứng nhận CBE, ngoài các yêu cầu khác, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Văn phòng đầu não của doanh nghiệp kinh doanh phải được đặt ở Quận Columbia
 • Giám đốc điều hành và các nhân viên quản lý cấp cao nhất của doanh nghiệp phải quản lý các văn phòng của mình và thực hiện vai trò quản lý của mình tại Quận.
 • Doanh nghiệp cũng phải đáp ứng một trong những tiêu chuẩn dưới đây:
 1. Trên 50% số nhân viên của doanh nghiệp là cư dân Quận;
 2. Chủ sở hữu trên 50% của doanh nghiệp kinh doanh là cư dân của Quận; hoặc
 3. Trên 50% tổng tài sản doanh nghiệp, không kể tài khoản ngân hàng, nằm trong Quận, hơn 50% tổng doanh số là từ các giao dịch trong Quận. 

Đối với những ứng viên đăng ký mới, các bước để nhận được CBE như sau:

 

1. Tham dự buổi chỉ dẫn bắt buộc trước khi đăng ký CBE (không áp dụng cho các trường hợp đăng ký lại, nâng cấp và cấp giấy chứng nhận liên doanh);

2. Gửi đơn đăng ký CBE trực tuyến (đơn đăng ký trực tuyến phải bao gồm các mục có trong danh sách cần tải lên)

3. DSLB xem xét và ra quyết định.

                                                                    

Vui lòng gọi để biết thêm thông tin.

Xây dựng năng lực

Sở phát triển doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp địa phương Quận Columbia (DSLBD) là nguồn hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ trong Quận. Chúng tôi cung cấp cho các chủ doanh nghiệp sự hỗ trợ trực tiếp và các chương trình hướng mục tiêu cho mọi giai đoạn trong vòng đời của doanh nghiệp. Các chương trình của chúng tôi sẽ trang bị cho bạn các công cụ cần thiết để phát triển doanh nghiệp của mình và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình của DSLBD, vui lòng truy cập vào trang về các chương trình của chúng tôi tại đây.

Để trở thành khách hàng của DSLBD và bắt đầu với tài liệu hướng dẫn trực quan, hãy truy cập Đại học Doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi và đăng ký.

Giới thiệu

Sứ mệnh

Sở phát triển doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp địa phương (DSLBD) hỗ trợ sự phát triển, tăng trưởng kinh tế và duy trì các doanh nghiệp của Quận, và kích thích phát triển kinh tế trên toàn bộ các khu thương mại của Quận.

Tầm nhìn

DSLBD hướng tới môi trường kinh doanh mà trong đó: Các doanh nghiệp của Quận Columbia được kết nối trực tiếp với các cơ hội kinh doanh tại địa phương, liên bang và toàn cầu; các doanh nghiệp bám sát chính quyền một cách nhanh chóng, tự tin và hiệu quả; và, mỗi doanh nhân và doanh nghiệp có ý tưởng hay và kế hoạch táo bạo sẽ có vốn để hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Vui lòng gọi để biết thêm thông tin.